Zero S and Zero XU coast highway
יעיל. נקי ולא יקר

סביבה

נקי. והופך נקי יותר כל שנה.

אופנועי זירו מפחיתים באופן משמעותי את פליטת הפחמן הדו חמצני ושאר מזהמים לסביבה ובו זמנית חוסכים במאגרי הדלק העולמיים . ללא הקשר פוליטי או אישי , חיסכון בדלק והפחתת פליטת מזהמים לסביבה מציעים טווח רחב של יתרונות . מכיוון שיצור החשמל נעשה יעיל יותר בכל שנה שעוברת . כך זירו תהפוך עם הזמן ליותר יעילה אנרגטית וחסכונית עם הזמן . ולאלה שבאמת מייחלים לעצמאות אנרגטית טוטאלית או להפחתת רמת הזיהום הסביבתי . יש אפשרות לטעון את הזירו עי ידי אנרגיה עצמאית מתחדשת לחלוטין . ללא קשר מהיכן האנרגיה מגיעה . יש משהו מאד משחרר במעבר ליד תחנת דלק בעוד מחירי הדלק לא מפסיקים לעלות .

פחות פליטת גזים רעילים

מעל 50 מחקרים ואנליזות קובעים כי יש פחות פליטת גזים רעילים מרכבים חשמלים רכבים חשמליים יתרמו להורדת פליטת הקרבון בכל רחבי העולם . כולל מדינות הנעזרות בצורה מוחלטת עדיין בפחם . למכונית . בערך 70 אחוז פחות פליטת גזים רעילים ולאופנוע מעל 90 אחוז פחות פליטת גזים רעילים לסביבה

 

90% reduction in emissions
increasingly renewable

סביבה נקיה יותר בכל שנה

בעוד שיצור החשמל העולמי הולך ונעשה נקי יותר ומזהם פחות רכבים חשמלים מעלימים את הזיהום מאיזורים מרובי אוכלוסיה שליטה על כמה אלפי תחנות כח היא פשוטה יותר משליטה על יותר מ 200 מליון אגזוזים רק בארהב .=